Municipiul Calafat

Bine ati venit!

Am onoarea si deosebita placere de a va invita sa pasiti intr-un tur virtual al frumosului nostru oras in speranta ca, intr-o zi, va veti face cateva clipe libere pentru a deveni oaspetii nostri si, de ce nu, colaboratorii de care orice urbe in plina dezvoltare are atat de multa nevoie. Va fi o onoare pentru mine sa va am alaturi in aceste clipe deosebit de importante pentru urbea pe care o reprezint!

Cu cele mai alese gânduri,
Ciobanu Lucian
Primarul Calafatului

Planul Urbanistic General (PUG)

Planul Urbanistic General (PUG) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor. PUG- ul constituie cadrul legal pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare conform Legii 350/2001, modificata si completata prin Legea 289/2006.

PUG cuprinde reglementari pe termen scurt , la nivelul Municipiului Calafat, cu privire la :
stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan ;
stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan ;
zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie ;
modernizarea infrastructurii tehnico edilitare ;
stabilirea zonelor protejate si de protectie ;
pecizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate.

Prevederile PUG pe termen mediu si lung cuprind :
evolutia in perspectiva a localitatii;
directiile de dezvoltare functionala in teritoriu ;
obținerea unui organism unic echilibrat, care să funcționeze coerent in teritoriu in relație cu intreg contextul : economic, social, construit, natural

Scopurile principale pentru care se actualizeaza PUG sunt:
precizarea zonelor expuse la riscuri naturale : tipologia fenomenelor, localizarea acestora, consecinte asupra modului de utilizare al terenurilor si constructiilor in intravilan si in teritoriul administrativ;
raportul optim dintre amenajarea generala a teritoriului si dezvoltarea urbanistica a localitatilor sale;
relaţionarea localităţii cu teritoriul său administrativ şi relaţionarea suprateritorială;
utilizarea rationala si echilibrata a terenurilor necesare functiunilor urbanistice;
identificarea nevoilor de dezvoltare a obiectivelor de interes public la nivelul comunei potrivit rangului acestora stabilit prin Legea nr. 35/2001;
stabilirea directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si dezvoltarea urbanistica a localitatilor componente;
corelarea intereselor public privat si individual colectiv in organizarea spatiala;
identificarea posibilitatilor de extindere a suprafetei intravilanului in zonele care nu sunt expuse la riscuri naturale, in scopul atragerii investitiilor ;
reevaluarea POT si micsorarea numarului de UTR uri in functie de caracteristicile morfologice ale tesutului urbanistic;
realocari de suprafete pentru noi investitii.
rezervarea de amplasamente pentru institutii publice si servicii de interes general;
stabilirea si delimitarea zonelor cu constrangeri ale modului de utilizare a terenurilor si cladirilor ( zone de risc natural si antropic) ;
stabilirea structurii functionale si stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiile de conformare si amplasare a constructiilor potrivit functiei acestora;
stabilirea zonelor protejate si de protectie ale monumentelor istorice ;
stabilirea zonelor in care se instituie interdictie temporara si/ sau definitiva de construire ;
modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare ;
modernizarea cailor de comunicatie rutiera ;
stabilirea modului de gospodarire a deseurilor menajere, industriale si agricole ;
evidentierea regimului de proprietate asupra terenurilor din intravilan ;

Direcțiile strategice de dezvoltare și pricipalele obiective urmarite prin actualizarea PUG sunt :

Consolidarea infrastructurii urbane, protejand in același timp condițiile de mediu
reabilitarea urbană
dezvoltarea și reabilitarea sistemului de utilități publice
dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport
reabilitarea și modernizarea infrastructurii de mediu

Creșterea competitivității economiei locale și dezvoltarea mediului de afaceri
sprijinirea creșterii IMM-urilor și microintreprinderilor și a dezvoltării celor existente
incurajarea activităților de inovare tehnică și tehnologică și a transferului de tehnologie către IMM-uri in corelare cu centrele actuale de protec|ie a mediului
dezvoltarea și modernizarea ofertei de produse specifice in conformitate cu resursele și oportunitățile de care dispune zona
dezvoltarea serviciilor asitență și consultanță pentru afaceri
sprijinirea dezvoltării resurselor umane

Dezvoltarea de noi servicii turistice in vederea valorificării potențialului turistic
valorificarea unei relații inteligente intre oraș și Dunăre
reabilitarea și semnalizarea corespunzătoare a obiectivelor turistice
promovarea potenialului turistic al orașului
realizarea de noi investi|ii in domeniul turismului
stimularea turismului de tranzit

Dezvoltarea și utilizarea eficientă a capitalului uman, adaptarea calificărilor și a nivelelor de calificări la cerințele pieței și includerea socială categoriilor dezavantajate

educarea și formarea continuă
creșterea importanței actului de cultură și rolul acesteia in societate
dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate și asistență socială
promovarea activităților și manifestărilor sportive și dezvoltarea structurilor de agrement
creșterea securității sociale
societatea civilăMEMORIU-GENERAL.pdf
PLAN-TOPOGRAFIC-SUPORT-PUG.pdf
EXTRAS-RLU-SAT-GOLENTI.pdf
EXTRAS-RLU-SAT-BASARABI.pdf
EXTRAS-RLU-SAT-CIUPERCENII-VECHI.pdf
EXTRAS-RLU-MUNICIPIUL-CALAFAT.pdf
01-INCADRARE.pdf
02-REACTUALIZARE-REGLEMENTĂRI-MUN.-CALAFAT.pdf
03-REACTUALIZARE-REGLEMENTARI-SAT-CIUPERCENII-VECHI.pdf
04-REACTUALIZARE-REGLEMENTARI-SAT-BASARABI-SAT-GOLENTI.pdf
Pentru a accesa documentul PDF dati click pe imaginea de mai jos.Pentru a accesa documentul PDF dati click pe imaginea de mai jos.


Pentru a accesa documentul PDF dati click pe imaginea de mai jos.
Pentru informatii  detaliate  despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati  www.fonduri-ue.roZona de dezvoltare Calafat - Vidin:

placa turnanta a relansarii economice prin aplicarea Strategiei Dunarii

~Anunt de presa ~


Pentru a citi si descarca comunicatul de presa, apasati aici
ANUNT

CURSURI FORMARE PROFESIONALA

 

Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor (C.R.F.P.A.) Dolj organizeaza cursuri de formare gratuite pentru someri și persoane care nu inregistreaza venituri, dar și contracost pentru persoanele angajate, cu diverse niveluri de pregătire profesională, pentru urmatoarele specializari: click aici pentru a vedea intregul document


Gala APL.H | Administraţia Locală la Înălţime, ediţia a II-a

Seara zilei de 9 noiembrie 2012 a reprezentat un prilej de sărbătoare pentru administraţia publică locală din România. Revista Română de Administraţie Publică Locală a organizat la Braşov cea de-a doua ediţie a Galei Administraţia Locală la Înălţime, eveniment ce a reunit peste 100 de participanţi, printre care cei mai de seamă reprezentanţi ai administraţiei locale din ţară.

Dintre toţi primarii României, care merită respect în virtutea respectului pentru cetăţenii care i-au ales, unii se remarcă an de an prin originalitate, perseverenţă şi inteligenţă. Pe aceştia Revista şi-a propus să îi evidenţieze şi să îi premieze pentru eforturile de modernizare a localităţilor.

În cadrul Galei, au fost decernate premii la nivel regional şi naţional, diferenţiat pe tipuri de unităţi administrativ-teritoriale, precum şi trei premii speciale. Indiferent de premiu, Revista a apreciat în primul rând competenţele manageriale ale câştigătorului şi abilitatea de a rezolva, uneori în mod inovator, problemele comunităţilor locale, evenimentul desfăşurându-se în cadrul FAR™ | Forumul Administraţiei Româneşti, ediţia a V-a, cu tema „Administraţia locală, de la abilitate politică la inteligenţă managerială”.

în cadrul galei, Primarul …. A câştigat titlul ….

Titlul „Primarul anului în România – APL.H 2012” a fost acordat domnului Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad. Premiile speciale au fost „Premiul special pentru întreaga carieră dedicată administraţiei publice locale” decernat doamnei Maria Ştefănescu, Secretarul Oraşului Mioveni, „Premiul special pentru contribuţii aduse perfecţionării funcţionarilor publici din administraţia locală” decernat doamnei Sirma Caraman, Director executiv Consiliul Judeţean Tulcea şi Premiul special pentru „Prima Asociaţie de dezvoltare intercomunitară din România” decernat Comunităţii Urbane Arieş.

Ceilalţi câştigători ai serii au fost:
Nominalizări APL.H

Premii regionale comune

1. Domnului Nicolai Baltag, Primarul Comunei Vama, judeţul Suceava, titlul „Cel mai bun primar de comună din Regiunea Nord Est”
2. Domnului Dumitru Sfârlea, Primarul Comunei Gilău, judeţul Cluj, titlul „Cel mai bun primar de comună din Regiunea Nord Vest”

3. Domnului Cornel Popa, Primarul Comunei Hăşmaş, judeţul Arad, titlul „Cel mai bun primar de comună din Regiunea Vest”

4. Domnului Mircea Velica, Primarul Comunei Izbiceni, judeţul Olt, Titlul „Cel mai bun primar de comună din Regiunea Sud – Vest Oltenia”

5. Domnului Cornel Nanu, Primarul Comunei Cornu, judeţul Prahova, titlul „Cel mai bun primar de comună din Regiunea Sud Muntenia”

6. Doamnei Mariana Gâju, Primarul Comunei Cumpăna, judeţul Constanţa, titlul „Cel mai bun primar de comună din Regiunea Sud – Est”

7. Domnului Tiberiu Chirilaş, Primarul Comunei Vama Buzăului, judeţul Braşov, titlul „Cel mai bun primar de comună din Regiunea Centru”

Premii regionale oraşe

1. Domnului Petre Târzioru, Primarul Oraşului Săveni, judeţul Botoşani, titlul „Cel mai bun primar de oraş din Regiunea Nord Est”

2. Domnului Nicolae Moldovan, Primarul Oraşului Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, titlul „Cel mai bun primar de oraş din Regiunea Nord – Vest”

3. Domnului Dănuţ Buhăescu, Primarul Oraşului Uricani, judeţul Hunedoara, titlul „Cel mai bun primar de oraş din Regiunea Vest”

4. Domnului Mihai Mateescu, Primarul Oraşului Băile Govora, judeţul Vâlcea, titlul „Cel mai bun primar de oraş din Regiunea Sud Vest Oltenia”

5. Domnului Victor Moraru, Primarul Oraşului Amara, judeţul Ialomiţa, titlul „Cel mai bun primar de oraş din Regiunea Sud Muntenia”

6. Domnului Ion Ovidiu Brăiloiu, Primarul Oraşului Eforie, judeţul Constanţa, titlul „Cel mai bun primar de oraş din Regiunea Sud – Est”

7. Domnului Tudor Daniel Mihalache, Primarul Oraşului Copşa Mică, judeţul Sibiu, titlul „Cel mai bun primar de oraş din Regiunea Centru”

8. Domnului Emilian Oprea, Primarul Oraşului Chitila, judeţul Ilfov, titlul „Cel mai bun primar de oraş din Regiunea Bucureşti Ilfov”

Premii regionale municipii

1. Domnului Laurenţiu Dan Leoreanu, Primarul Municipiului Roman, judeţul Neamţ, titlul „Cel mai bun primar de municipiu din Regiunea Nord Est”

2. Domnului Tudor Ştefănie, Primar Municipiului Turda, judeţul Cluj, titlul „Cel mai bun primar de municipiu din Regiunea Nord Vest”

3. Domnului Florin Cazacu, Primarul Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, titlul „Cel mai bun primar de municipiu din Regiunea Vest”

4. Domnului Mircea Guţă, Primarul Municipiului Calafat, judeţul Dolj, titlul „Cel mai bun primar de municipiu din Regiunea Sud – Vest Oltenia”

5. Domnului Gheorghe Catrinoiu, Primarul Municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa, titlul „Cel mai bun primar de municipiu din Regiunea Sud Muntenia”

6. Domnului Holban Viorel, Primarul Municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, titlul „Cel mai bun primar de municipiu din Regiunea Sud Est”

7. Domnului Antal Arpad Andras, Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, titlul „Cel mai bun primar de municipiu din Regiunea Centru”


Premii naţionale

1. Domnului Ion Răcăreanu, Primarul Comunei Brădeşti, judeţul Dolj, titlul „Cel mai bun primar de comună din România”

2. Domnului Viorel Miron, Primarul Oraşului Comăneşti, judeţul Bacău, titlul „Cel mai bun primar de oraş din România”

3. Domnului Constantin Sava, Primarul Municipiului Urziceni, judeţul Ialomiţa, titlul „Cel mai bun primar de municipiu din România”

4. Domnului Romeo Stavarache, Primarul Municipiului Bacău, titlul „Cel mai bun primar de municipiu reşedinţă de judeţ din România”

Primarul anului

Domnului Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad, titlul „Primarul anului în România – APL.H 2012”

Premii Speciale

Doamnei Maria Ştefănescu, Secretarul Oraşului Mioveni, Premiul special pentru întreaga carieră „dedicată administraţiei publice locale”

Doamnei Sirma Caraman, Director executiv Consiliul Judeţean Tulcea, Premiul special pentru contribuţii aduse perfecţionării funcţionarilor publici din administraţia locală

Comunitatea Urbană Arieş, Prima Asociaţie de dezvoltare intercomunitară din România.

 
 
 
 
 
© 2009 Primaria Municipiului Calafat si Consiliul Local